Zajímavosti ohledně roku 1970

Proč se říká silný rok 1970? Lidé v okolo toho věku a starší odpoví, že v tomto roce se narodilo nejvíce dětí, proto se říká, že tento ročník je silný.

Avšak věřte, že nic se neděje pro nic a za nic, nebo „náhodou“. Všechno do sebe zapadá jako puzzle, jen si to mnohdy někteří lidé neuvědomují anebo jsou v takovém spěchu, že nemají čas se zastavit a uvědomit si to, co se odehrálo a proč.

Pohleďte na skryté vysvětlení silného ročníku 1970

Celkový součet čísel je 17 = 8 (1+9+7)

Podle hvězdných karet od Lindy Goodman číslo 17 představuje Hvězdu mágů.

Vysvětlení:

Řekněte nahlas „Hvězda mágů“. Vnímejte vliv vibrace těchto slov, která jsou tak plná všeho mystického a podivuhodného. V dávných časech se ti, kdo byli toho hodni, nazývali „mágové“: věštci, léčitelé, divotvůrci – i tři mágové, kteří vyčetli z hvězd a prorokovali příchod malého Ježíše. Tuto vibraci lásky a míru symbolizuje osmicípá Venušina hvězda, která představuje skutečně božskou a požehnanou energii, jež je zaslíbením, že všechny problémy budou překonány. Člověk spojený s tímto kouzelným číslem se může plavit po hvězdném nebi a naslouchat hudbě vln pleskajících o břeh, žehnat zázraku vycházejícího slunce při svítání – vděčný, že cílem tohoto putování je Chrám věčnosti.

Číslo 17 se redukuje na jednociferné číslo 8 a vibruje energií planety Saturn – planety karmy.

Pokud člověk jde za svým vnitřním hlasem, pak se může těšit z následujícího:

To, že sdílíte toto vysoce duchovní číslo, potvrzuje, že sedíte u stolu Starých mistrů a dychtivě pijete z kalichu vyššího vědomí. V domě spirituality jste objevili ono tiché místo ve svém nitru, k němuž musíme dospět, chceme-li zažít božské světlo a moudrost. Neostýchejte se. Dovolte, ať vaše světlo září jasně, aby se všichni mohli koupat v jasu a podíleli se na andělském daru ducha, který z vás vyzařuje.

Ti z vás, kteří stále nejste spojeni se svým nitrem:

Jestliže prožíváte problematickou stránku vibrace tohoto čísla, možná by vám pomohlo, kdybyste uznali, že jste se vydali na pouť za svým duchovním cílem a cestou někdy trochu zabloudíte. Zkontrolujte svůj kurz. Namiřte si to přímo k Nebi, protože na této cestě nesmrtelnosti jste navigátorem vy. Milujte a vnímejte, jakého se vám dostává požehnání; vězte, že na vašich ramenech spočívá ruka Božího Ducha.

 

JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ Z POHLEDU NUMEROLOGIE 
ROK 1970

Západní numerologie:

1+9+7+0 = 17/8 se skládá z čísel:

1 = JÁ jsem

7 = mystika, hloubka, duchovní číslo, ženský princip

      Sedmá je i nejvyšší čakra – energetické centrum, přes které nejvíce čerpáme informace z Universa, z Vesmíru, od Boha.

8 = Ukazuje se možnost dát do pořádku a souladu tíživé situace z předešlých životů. Je to karmické číslo, je to číslo vyrovnání karmických situací. Velice silné číslo, které slibuje možnost uvedení věcí do pořádku, do rovnováhy.

Zde bych uvedla přísloví: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.“

Nemusíme si pamatovat, co se odehrávalo v minulých životech. Plně si vystačíme s tím současným. Jsme stále nějaké věci navyklé dělat a nějak se chovat. Máme v sobě emoce, které je potřeba pochopit a přijmout. Pokud je třeba, své naprogramování změnit. A toto číslo nás podporuje to učinit.

Disponuje velkou silou a mocí. Jednak moc přitahovat k sobě lidi a také hojnost a moc. Je důležité se s tou silnou energií naučit zacházet ve prospěch všech a všemu.

Východní numerologie a rok 1970:

I pro východní numerologii je magický rok 1970 rokem budoucnosti. Ve východní numerologii se čísla nesčítají, poukazuje se tedy na 1 – 9 – 7 – 0

1 Životní cesta, práce a kariéra

9 Úspěch, pocit štěstí a naplnění, síla dotahovat věci do zdárného konce

7 Budoucnost, vize, nové směry a plány, je také spojena s cestováním, poznáváním nového.

   Vzhledem k tomu, že za 7 je číslo 0, poukazuje se na podpořenou 7

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.